# تدبیر_خواب_و_بیداری
تدبیر خواب و بیداری اسباب ضروریه یا سته ضروریه و یا اسباب سته می گویند که عبارتند از غذا و نوشیدنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید