# بختک_از_نگاه_علم
بختک از نگاه علم انگار خواب میبیند، ولی نه. میخواهد از ترس فریاد بکشد، ولی دست و پایش را زنجیر کردهاند ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 33 بازدید