تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خواب بعد از ظهر به کارکرد حافظه بلندمدت کمک می‌کند. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که ۹۰ دقیقه خواب نیمروز، بسیار به حافظه کمک می‌کند.البته هنوز اطلاعات دقیقی از پردازش مغز هنگام خواب فهمیده نشده، اما نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد، احتمال دارد خواب نیمروزی، سرعت حافظه را تقویت کند و ممکن است در آینده، این کار را به طور مصنوعی انجام دهند.
حافظه بلندمدت، خاطراتی را که سال‌ها با ما بوده‌اند، برمی‌گرداند.
این تحقیقات در دو گروه انجام شد: یک گروه که یک ساعت در روز می‌خوابیدند و گروهی که اصلاً چرت نمی‌زدند. بنابراین، افرادی که به هنگام بعداز ظهر چرت می‌زدند، کارایی‌شان در اول شب به طور چشمگیری نسبت به دیگران بهتر بود.
این در حالی است که میزان خواب این دو گروه یکسان بوده، منتها گروهی که عصر خوابیده‌ بودند، خیلی بهتر از گروهی بودند که بیدار مانده‌ بودند.
خواب نیم‌روز، می‌تواند زمان را کوتاه کند و حافظه را از فراموشی در امان دارد و به این ترتیب می‌توان گفت که به جای ۶ تا ۸ ساعت خواب مستمر، مغز می‌تواند در طی ۹۰ دقیقه چرت زدن، حافظه را تقویت کند

/ 0 نظر / 13 بازدید