معالجه بیماری ها با خواب مغناطیسی

((هیپنوتیزم))یا خوب مغناطیسی در پزشکی به عنوان یک ابزار معالج مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد.از این رو به آن((طب مغناطیسی))لقب داده اند.حتی این علم در بزرگترین دانشگاه های پزشکی مورد تدریس قرار میگیرد.

از طریق خواب مغناطیسی بیماران زیادی مورد معالجه قرار گرفته اند.این کار پس از بیهوشی هیپنوتیزمی به وسیله القا و تلقین مکرر صورت می گیرد.میگویند:شخص خواب کننده به گونه ای میتواند در خواب روند تسلط پیدا کند که از او بخواهد با جسد فیزیکی از محل خود حرمت کند و یا حافظه خود را به عقب برگرداند.

علما شفا و معالجه به وسیله خوب مغناطیسی را نوعی معجزه می دانند.

((فراتز آنطون مسمر))که از پیشگامان علم خواب مغناطیسی با روش علمی جدید به شمار می آید.منبع ظهور پدیده های خواب مغناطیسی را به نیروی مغناطیسی حیات در جانداران نسبت داد.او معتقد بود:جسم انسان به واسطه داشتن سیال مغناطیسی در اعصاب خود و دیگران اثر جاذبه ای دارد و به واسطه اثر گذاردن در آن مغناطیس بدن میتواند بعضی از امراض عصبی و عضوی را معالجه نمود.

حتی خود ((مسمر))موسسه ای را تاسیس کرد که با خواب مغناطیسی بیماران را به خواب واقعی عمیق فرو می برد و علت مرض را به وسیله سخنان روح آنها که در خواب میگفتند کشف می کرد و سپس آنها را معالجه می نمود.

خواب مغناطیسی تاثیر بسیار مهمی در معالجه بسیاری از بیماری ها به خصوص امراض روحی و روانی داشته است.
/ 1 نظر / 14 بازدید
اسرار

حداقل يه ذره بيش تر توضيح ميدادي...